TR | EN


 
Kalite Politikası

KOZA İNŞAAT tarafından uygulanan kalite politikasının temeli yürürlükte olan kanunlara, yönetmeliklere, teknik şartname ve standartlara her zaman riayet etmek, doğa dostu olan en gelişmiş teknoloji ve yöntemleri kullanmak, projelerin istenen kalitede ve zamanında tamamlanmasında her zaman müşteri odaklı, ilerlemeye odaklı ve performansa açık olmak ve böylece müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçlarını anlayıp karşılayarak onları memnun etmektir.

Kalite Politikasını gerçekleştirmek için uygulanan kurallar:

  • Kanun ve düzenleyici kurallara riayet etmek
  • Projeleri, uygulanacak standartları, teknik şartnameleri ve iş programlarını göz önünde bulundurarak, çevre dostu olan en gelişmiş teknoloji ve yöntemleri kullanarak istenen kalitede ve zamanında tamamlamak
  • Bütün yönetim kadromuzun ve çalışanlarımızın müşterek katkılarıyla taahhüt edilen kalite yönetim sistemini uygulamak
  • Takım çalışmasıyla verimliliği, yaratıcılığı ve adaptasyonu arttırarak çalışanlarımızın teknik bilgi ve beceri seviyesini arttırmak ve bu sayede ilerlemek
  • Kalite sistematiğimizin verimliliğini sağlarken, çalışma üretkenliğini arttırmak
  • Maliyetleri azaltarak karlılığımızı arttırmak; çalışanlarımızın ve müşterilerimizin bundan yararlanmalarını sağlamak
  • Sorunları çözmek için sistematik yaklaşım ve yöntemler uygularken, sorunlar ortaya çıkmadan önce gerekli tedbirleri almak
  • Şantiyelerdeki çalışmalar esnasında kayıpları en aza indirerek maliyetleri azaltmak.
 
  Facebook