TR | EN


 
İnsan Kaynakları Politikamız

Seçme ve yerleştirme süreçlerinde “Doğru işe doğru kişi” ilkesi doğrultusunda yetkinlik bazlı mülakat teknikleri uygulanarak adayların bilgi, beceri ve yeteneklerine uygun pozisyonlara yerleştirilmeleri sağlanmaktadır.

İstihdam edilen teknik kadronun iş deneyimi olarak yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olması nın yanısıra, kendi aralarında saygılı ve uyumlu olmaya ve bu formasyonu iş yapılan kurum ve kuruluşlara karşı da kullanabilecek düzeyde olmalarına azami dikkat ve özen gösterilmektedir. 

KOZA’nın insan kaynakları politikasındaki esas amaç çalışanlar için güvene dayalı bir çalışma ortamı oluşturmak, doğru insan kaynakları uygulamaları geliştirerek çalışanları motive etmek, birbirine kenetlemek ve çalışan tatminini ve mutluluğunu sağlamaktır.

Bütün başvurular gizli bir şekilde incelenmekte ve saklanmaktadır.

 
  Facebook